VCA* gecertificeerd

Menges Schoonmaak is een professioneel en vakkundig schoonmaakbedrijf met een moderne kijk op het traditionele schoonmaakwerk. Veilig, gezond en duurzaam werken heeft voor ons de hoogste prioriteit. Daarom zijn wij VCA* gecertificeerdVCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.  VCA is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft VCA certificering een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet cq. dat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregelgeving.

 

Certificaat

VCA* 2008/5.1 certificaat

202